İlkelerimiz

İnci GS Yuasa sürdürülebilir başarı için Kurumsal Yönetim anlayışını bir referans olacak nitelikte yazılı ana ilkelere bağlamıştır. Bu ana ilkeler, ürün ve hizmetlerini kullanan müşterilerinin, faaliyetlerinde verimliliği sağlayan çalışanlarının ve etkileşimde olduğu tüm paydaşlarının menfaatini gözeten ve gelecek nesillere aktarılacak kurumsal yönetim sistemini tanımlar.

Bu ilkeler kurum kültürünün bir parçası olarak ve çağdaş gereklerle kurum içi ve kurum dışı güvene dayalı anlayışı ön plana çıkartmaktadır. Bu güven ortamını aşağıdaki kurumsal yönetim ilkelerini uygulayarak sağlarız:

Mücadele Ruhu
Yüksek hedefler belirler, hedeflerimize ulaşmak için şevk coşkuyla çalışırız.
Karar Verme
Tüm ürün ve süreçleri dikkatle inceler, kararlarımızı somut gerçekler üzerinden veririz.
Takım Çalışması
Tüm işlerimizi iş birliği ve karşılıklı anlayışıyla gerçekleştiririz.
Mükemmellik
İşimizde daima müşteri yönetimi mükemmelliği ve operasyonel mükemmelliği hedefleriz.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Gaziler Caddesi
No:6 45030 Manisa / TÜRKİYE
0(236) 233 25 10